“Piraci” – Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej w miesiącu kwietniu

Aktualności Grupa Piraci

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej
w grupie „Piraci” w miesiącu kwietniu

                      Tematyka tygodnia:

 1. Z kulturą za pan brat
 2. Tydzień kreatywności
 3.  Jestem kulturalny
 4.  Jesteśmy Polakami

CELE OGÓLNE:

 • kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej,
 • nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
 • wdrażanie do odbierania świata poprzez różne zmysły,
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych, ruchowych i muzycznych,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 • rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie małej i dużej motoryki,
 • poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych,
 • rozwijanie słownika czynnego i logicznego myślenia,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • kształtowanie postawy proekologicznej, poznanie pojęć: ekologia, ekokultura,
 • kształtowanie postawy proekologicznej,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych,
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,
 • kształtowanie szacunku do książek, rozumienie roli książki w życiu codziennym, poznanie różnych rodzajów książek.

Realizacja programów:

 • Program edukacji czytelniczej „Bajki i baśnie z długą brodą”,

   czyli  bajeczna podróż do krainy szlachetności, prawdy i dobra.

 • Elementy „Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz.
 • „Czytam- bawię się i uczę” – odimienna metoda nauki czytania.