Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie “Sowy” w miesiącu kwietniu.

Grupa Sowy

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. Przedszkolaki dbają o zdrowie.
 2. Kwiecień plecień.
 3. Praca rolnika.
 4. Dzień Ziemi.

CELE OGÓLNE :

 • Dostarczanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania oraz znaczenia witamin w życiu człowieka (walory warzyw i owoców). 
 • Zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej.
 • Tworzenie okazji do poszerzania wiadomości dotyczących miesiąca kwietnia na podstawie obserwacji przyrodniczych w lesie i ogrodzie przedszkolnym, zabaw ruchowych. wierszy, zagadek, przysłów.
 • Dostarczanie wiadomości na temat codziennej pracy rolnika oraz maszyn rolniczych – odwołanie się do doświadczeń i obserwacji dzieci.
 • Posługiwanie się różnorodnymi pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych w kwietniu dotyczących m. in. rozwoju i wzrostu roślin. Dostrzeganie piękna w otaczającym dziecko świecie flory i fauny.
 • Tworzenie okazji do rozwijania postaw proekologicznych już od najmłodszych lat.
 • Kształtowanie sprawności językowej, umiejętności słuchania, mówienia i bycia słuchanym.
 • Rozwijania percepcji muzycznej.
 • Wspieranie i rozwijanie działalności artystycznej dzieci– zabawy plastyczne.
 • Używanie i stopniowanie określeń dotyczących ciężaru przedmiotów: ciężki, lekki, taki sam, cięższy, lżejszy.
 • Stwarzanie okazji do dbania o sprawność motoryczną ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie czy pisanie.
 • Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych.
 •  Wiosenne zabawy na placu przedszkolnym- dostarczanie okazji do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.

Realizacja programów: 

Czytam- bawię się i uczę.”

Z Guciem poznajemy świat emocji i liter”.