PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE “SOWY” W MIESIĄCU CZERWCU.

TEMATYKA TYGODNIOWA: CELE OGÓLNE  Zdobywanie i doskonalenie wiedzy dzieci na temat wpływuaktywności ruchowej na zdrowie- zachęcenie do uprawiania sportu. Stwarzanie okazji do pogłębiania więzi rodzinnych i czerpania radościz bycia razem. Obserwowanie oznak nadchodzącej pory roku, rozwijaniezainteresowań przyrodniczych. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w okresiewakacyjnych podróży. Kształtowanie umiejętności samodzielnego refleksyjnego myśleniau dzieci. Doskonalenie spostrzegawczości, uwagi, […]

Czytaj dalej