PLAN WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY W GRUPIE “SOWY” W MIESIĄCU GRUDNIU.

TEMATYKA TYGODNIOWA: Witamy górnika. Idzie zima… Święta tuż-tuż… Czekając na Nowy Rok! CELE OGÓLNE: Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, recytowania zapamiętanych tekstów. Przypomnienie i utrwalanie wiadomości związanych z pracą górnika. Omawianie zmian […]

Czytaj dalej