Nasza misja

Misja Przedszkola

  1. Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
  2. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
  3. Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
  4. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
  5. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

Wizja

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.