“Piraci” – plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc maj

Tematyka tygodnia:1. Majowe zabawy2. Wielkie talenty, ciekawe zawody3. Baśnie, bajki, legendy4. Rodzina trzyma się razem – kształtowanie postawy szacunku, miłości i wdzięczności do członków rodziny;– rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie do 8, ćwiczenie orientacji przestrzennej, utrwalanie pojęć związanych z klasyfikacją i segregacją, doskonalenie umiejętności porządkowania, dobierania w pary, wskazywania przeciwieństw, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego; – […]

Czytaj dalej