PLAN WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY W GRUPIE “SOWY” W MIESIĄCU GRUDNIU.

TEMATYKA TYGODNIOWA: Witamy górnika. Idzie zima… Święta tuż-tuż… Czekając na Nowy Rok! CELE OGÓLNE: Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, recytowania zapamiętanych tekstów. Przypomnienie i utrwalanie wiadomości związanych z pracą górnika. Omawianie zmian […]

Czytaj dalej

Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców wszystkich grup przedszkolnych!

Konkurs plastyczny jest przeznaczony dla dzieci i rodziców uczęszczających do naszego przedszkola. Celem konkursu jest: Rozwijanie wrażliwości estetycznej. Propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Pobudzanie kreatywności twórczej dzieci i rodziców. Kształtowanie przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego. Wspólne przeżywanie radości i satysfakcji w gronie rodzinnym. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka, która zawiera: imię […]

Czytaj dalej