KONKURS “LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

Aktualności

 „List do Świętego Mikołaja”

Uwaga Konkurs!!!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie

 „List do Świętego Mikołaja”

Przepisy ogólne:

  • kryteria oceny : oryginalność, staranność, pomysłowość, nawiązanie do tematyki konkursu – walory artystyczne i estetyczne, technikę wykonania,
  • technika i forma pracy – pracę należy wykonać w dowolnym formacie, dowolną techniką plastyczną
  • każde dziecko może dostarczyć jedną pracę, wykonaną przez dziecko z niewielką pomocą rodzica, która ma pokazać, że list do Świętego Mikołaja nie musi być napisany, a może być przedstawiony w formie ilustrowanej (ewentualnie z wykorzystaniem kilku słów).
  • każda praca powinna zawierać metryczkę – imię i nazwisko, wiek autora oraz zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych, a także zgodę na publikację pracy.

Metryczkę należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami i umieścić z tyłu pracy.

  • każdy uczestnik zgłasza jedną pracę podpisaną na odwrocie pracy (metryczka)
  • konkurs rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia aż do 01.12.2023r.
  • rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 06.12.2023r.
  • wyniki zostaną  ogłoszone w MP 50 z OI oraz zamieszczone na stronie internetowej MP 50 z OI
  • prace konkursowe należy składać w MP 50 z OI u Izabeli Staszowskiej Grupa „Kreciki”
  • koordynator konkursu: Izabela Staszowska