“Misie” – Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w miesiącu maju

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE  „MISIE” W MIESIĄCU MAJU TEMATYKA TYGODNIOWA: Moja miejscowość, mój region. Moja ojczyzna. Święto rodziców. Łąka w maju. CELE OGÓLNE Rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą. Poznawanie symboli miejscowości w której mieszka dziecko. Zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą, godłem i hymnem. Kształtowanie polskiej tożsamości. wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące. […]

Czytaj dalej

“Misie” – Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w miesiącu kwietniu

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE  „MISIE” W MIESIĄCU KWIETNIU TEMATYKA TYGODNIOWA: Wielkanoc. Dbamy o zdrowie. Wiosna w ogrodzie. Zwierzęta domowe. CELE OGÓLNE Dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu, uwrażliwianie na piękno jako wartość subiektywną, indywidualną, rozwijanie wrażliwości estetycznej. Kształtowanie słuchu fonematycznego i spostrzegawczości słuchowej, wdrażanie do współdziałania w zespole. Umuzykalnianie dzieci, poznanie słów […]

Czytaj dalej