Rada Rodziców

RADA RODZICÓW- 2022/23

Bartosz K. – przewodniczący Rady Rodziców
Joanna Z. – członek Rady Rodziców
Agata P. – członek Rady Rodziców

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Składki można wpłacać bezpośrednio na konto bankowe:

Nr konta bankowego Rady Rodziców:
22 1240 2959 1111 0000 3125 9556