Grupa wsparcia rodziców

Od kilku lat w Przedszkolu prężnie działa Grupa Wsparcia Rodziców, w skład której wchodzą rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz specjaliści pracujący w Przedszkolu.

CELE I ZADANIA GWR

 • Głównym celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Rodzicielstwo jest poważnym wyzwaniem i w każdym kolejnym etapie życia dziecka – innym. Szczególnie bycie rodzicem dziecka niepełnosprawnego jest pełne różnych trudności.
 • Na spotkaniach grupy rodzice mogą porozmawiać z innymi, przekonać się czy problemy z ich dzieckiem są podobne do tych które mają inni rodzice, podzielić się i poprosić o wyrażenie zdania innych rodziców. Grupę tworzą przede wszystkim rodzice i to oni wnieśli potencjał, energię, oni dzielą się swoimi doświadczeniami.
 • Rolą osoby prowadzącej jest porządkowanie spotkań, dbanie o to, aby każdy uczestnik grupy znalazł pomoc i wsparcie.
 • Oprócz rozmów i wymiany doświadczeń prowadzone też są zajęcia psychologiczno – warsztatowe mające na celu integrację rodziców oraz wyposażenie ich w umiejętności psychologiczne oraz zorganizowanie przestrzeni do możliwości odreagowania stresów i napięć dnia codziennego. Bo jak twierdzi terapeuta Wojciech Eichelberger: „Tylko szczęśliwy rodzic potrafi wychować szczęśliwe dziecko”.
 • Grupa wsparcia pozwala zmniejszyć wątpliwości rodziców, niepokoje, pozwala łatwiej zaakceptować trudną sytuację rodzinną i jeszcze bardziej pokochać niepełnosprawne dziecko. Sytuacja pozostawania w Grupie daje poczucie siły, wartości i nadziei. Integracja między rodzicami pozwala na zdobycie nowych znajomości, nawiązanie przyjaźni, które posłużą do stworzenia ”łańcucha wsparcia” i wymiany użytecznych informacji.

NASZE SPOTKANIA

 • Poznajemy się – mówimy coś o sobie.
 • Wymieniamy poglądy na temat wychowania dzieci, radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
 • Przedstawiamy instytucje, specjalistów, lekarzy, którzy są godni polecenia
 • Konsultujemy się, podejmujemy wspólnie z rodzicem decyzje co do dalszej pracy z dzieckiem w przedszkolu i w domu.
 • Miło spędzamy czas, jesteśmy dla siebie.

CZYM JEST GRUPA WSPARCIA W OPINII RODZICÓW

 • —  Chwilą inną niż codzienność.
 • —  Możliwością rozmowy z innymi rodzicami, wymianą doświadczeń.
 • —  Uzyskaniem informacji o pomocnych instytucjach i specjalistach.
 • —  Czasem spędzonym z ludźmi, którzy mają podobne problemy i rozumieją mój świat.
 • —  Możliwością konsultacji ze specjalistami.
 • —  Terapią po okresie żałoby.
 • —  WYTCHNIENIEM, miłym spędzeniem czasu, relaksacją.