Kadra

Fachową opiekę nad naszymi wychowankami sprawuje
wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana
i odpowiedzialna kadra pedagogiczna oraz zespół specjalistów:

  • psycholog,
  • logopeda,
  • pedagog specjalny,
  • rehabilitant ruchowy,
  • rehabilitant SI,
  • oligofrenopedagog,
  • tyflopedagog;

Dyrektor przedszkola:

mgr Ewa Kaleta

Kadra pedagogiczna:

Grupa „Misie”

        pani Patrycja P.
       pani Izabela S.
     pani Anna D.

Grupa „Piraci”

      pani Joanna Ł.
      pani Joanna A.
      pani Bożena K.

Grupa “Sowy”

            pani Beata M. – T.
      pani Ewa B.- J.
      pani Iwona K.
pani Ewa K.

Grupa „Motylki”

      pani Anna O.
    pani Ewa K.
          pani Bożena K.

Pozostały personel:

pani mgr Patrycja B. – logopeda,

pani mgr Joanna – psycholog,

pani mgr  Monika – katecheta,

pani mgr Agata – rehabilitantka,

pani mgr Małgorzata – rehabilitantka,

pani Katarzyna – intendent,

pani Jolanta,

pani Justyna,

pani Monika,

pani Katarzyna,

pani Anna,

pani Krystyna,

pani Ewa,

      oraz nasi panowie:

Zygmunt- dozorca,

Jacek – konserwator,

Ireneusz – ogrodnik.