“Piraci” – plan pracy wychowawczo- dydaktycznej na czerwiec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJW GRUPIE „PIRACI” W MIESIĄCU CZERWCU              TEMATYKA TYGODNIA          I.   Lato – czas zabawy          II.  Kolorowe lato          III. Żegnamy przedszkole          IV.  Do widzenia!                                                                                           poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”; doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii;  rozwijanie umiejętności nazywania emocji; rozwijanie koordynacji wzrokowo–słuchowo-ruchowej; rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie mowy komunikatywnej; zachęcanie do […]

Czytaj dalej

“Piraci” – plan pracy wychowawczo- dydaktycznej na maj

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE „PIRACI” W MIESIĄCU MAJ              TEMATYKA TYGODNIA I.   Książka- mój przyjaciel II.  Bajki, baśnie i legendy III.  Rodzina trzyma się razem           IV.  Ja i moi bliscy V.   Kolorowy świat kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku do symboli narodowych, zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi i obchodzonym 2 maja świętem […]

Czytaj dalej