Statut

Statut  Miejskiego Przedszkola nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach