Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie “Sowy” w miesiącu kwietniu.

TEMATYKA TYGODNIOWA: Przedszkolaki dbają o zdrowie. Kwiecień plecień. Praca rolnika. Dzień Ziemi. CELE OGÓLNE : Dostarczanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania oraz znaczenia witamin w życiu człowieka (walory warzyw i owoców).  Zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej. Tworzenie okazji do poszerzania wiadomości dotyczących miesiąca kwietnia na podstawie obserwacji przyrodniczych w lesie i ogrodzie przedszkolnym, zabaw ruchowych. wierszy, […]

Czytaj dalej