Zdjęcia z festynu rodzinnego

W ostatnim dniu maja odbył się w naszym ogrodzie kolejny festyn rodzinny. W cudownej, słonecznej aurze wystąpiły dzieci z Misiów, Motyli, Piratów i Sów. Były pokazy straży pożarnej i policji, dmuchany zamek, malowanie twarzy i tatuaży, strzelanie z łuku, a do kupienia książki, drobne gadżety oraz rękodzieło. Bogatą ofertę miał również punkt gastronomiczny. Zapraszam do […]

Czytaj dalej

Spotkanie dla rodziców dzieci z grup “O”

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 w Katowicach zaprasza rodziców dzieci z najstarszych grup przedszkolnych do udziału w spotkaniu online 16 maja o godzinie 16.30. Temat: Wczesne wykrycie objawów wskazujących na możliwość występowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu – badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji”. Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDAzMDVkYzctMTA0MC00YWQyLThjYWYtYzViZjBkZWQwNTkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a67e9744-f54b-4e64-8203-992b0cede1dd%22%2c%22Oid%22%3a%22bb337808-e5ca-4244-86cb-0c5545ff699c%22%7d

Czytaj dalej

Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w różnych zajęciach i ciekawych zabawach. W grupach “Piraci” i “Motylki” Dzień Zdrowia obchodzono 7 kwietnia, w grupie “Sowy” był to 12 kwietnia, a najmłodsze “Misie” o zdrowiu rozmawiały przez cały tydzień od 11. do 14. kwietnia.

Czytaj dalej

Spotkanie autorskie

24 marca w przedszkolu odbyło się spotkanie z bardzo ciekawym gościem. pan Paweł Gołuch jest autorem książek dla dzieci, m. in. serii “Smocze opowieści”. Zaprezentował dzieciom kilka swoich utworów, śpiewał i grał na gitarze. Dzieci wspaniale się bawiły!

Czytaj dalej