PLAN WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY W GRUPIE “Sowy” w MIESIĄCU MARCU.

Grupa Sowy

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. Marcowe nastroje za oknem.
 2. Czekamy na wiosnę.
 3. Witaj wiosno- zabawy z muzyką.
 4. Wielkanocne zwyczaje.

CELE OGÓLNE:

 • Ćwiczenie umiejętności opisywania marcowej pogody- wzbogacenie słownictwa.
 • Przypomnienie o konieczności dostosowania ubioru do aury za oknem.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem kolejnej pory roku.
 • Kultywowanie tradycji oraz zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Utrwalanie znajomości na temat charakterystycznych cech figur geometrycznych- podobieństwa i różnice.
 • Rozpoznawanie figur przestrzennych najczęściej pojawiających się w otoczeniu dziecka- kula, sześcian.
 • Wyrabianie wrażliwości estetycznej i sprawności manualnej. 
 • Rozwijanie twórczego myślenia poprzez zajęcia plastyczne.
 • Umuzykalnienie dzieci- kształtowanie wrażliwości muzycznej i ekspresji ruchowej. Dostarczanie okazji do zabaw ze śpiewem i tańcem. 
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci – podkreślenie znaczenia ruchu dla prawidłowego rozwoju.
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym w zależności od zanieczyszczenia powietrza i aury za oknem.
 • Realizacja programów: 

Czytam- bawię się i uczę”

Z Guciem poznajemy świat emocji i liter”