REKRUTACJA 2024/2025

Aktualności

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do naszego przedszkola.

Złożenie wniosku rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

należy złożyć w terminie od 13 marca 2024r. od godz. 11.00 do 26 marca  2024r. do godz. 13.00

zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 3707/2023 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 8 grudnia 2023r.

Strona do rekrutacji https://katowice.e-nabor.pl/

Wypełniony i podpisany (przez obojga rodziców) wniosek wraz z oświadczeniami należy
wydrukować i złożyć osobiście w placówce pierwszego wyboru.

O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność rejestracji wniosków w systemie.
 

UWAGA : REKRUTACJA ELEKTRONICZNA DOTYCZY TYLKO DZIECI BEZ ORZECZEŃ.

W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli
w terminie 26 lutego do 5 marca 2024r. pisemną “Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego”.

Pełna treść i terminy w informacji Miasta :